Fiscaal maximum

 
Het maximumbedrag dat in 2015 voor pensioensparen fiscaal in mindering mag worden gebracht,
bedraagt 940 EUR per persoon.
U kunt dat bedrag in één keer storten, maar het kan ook gespreid worden via een doorlopende
opdracht. Om het maximum van 940 EUR te sparen, volstaat het om bijvoorbeeld maandelijks 78,33
EUR te storten.
Indien u dat maximum spaart, hebt u recht op een belastingvermindering van 30 % van het
gestorte bedrag, wat gelijkstaat aan een terugbetaling door de fiscus van 282 EUR (op basis van uw inkomen en te vermeerderen met de gemeentetaks).
Deze belastingvermindering verhoogt het rendement op uw stortingen.